Veel gestelde vragen

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de straling van 5G?
De mate waarin gevolgen kunnen worden toegeschreven aan bijvoorbeeld straling is afhankelijk van onderzoek. Het duurde ook even voordat men zeker wist dat asbest kanker veroorzaakt. Maar er zijn wel degelijk studies die een verband aantonen tussen straling en veel symptomen. Dat varieert van concentratiestoornissen en overgevoeligheid tot verminderde vruchtbaarheid en aantasting van het immuunsysteem. Er bestaan studies die een verband aantonen tussen straling en veranderingen in de DNA structuur. Tegelijkertijd is er een toename vastgesteld van patiĆ«nten met ‘vage’ klachten; mensen met symptomen die niet herleidbaar zijn tot de bekende oorzaken.
Ik merk niets van de straling van 4G, waarom zou ik mij zorgen maken?
Straling kun je niet zien, maar het is er wel. Het hangt erg af van je gevoeligheid hiervoor of je er iets van merkt; de ene mens is de andere niet. Zo’n 3% van de bevolking voelt straling. Een deel van deze 3% is zo gevoelig dat zij niet tot nauwelijks op plekken met straling kunnen zijn. Maar ook als je straling niet voelt, is dat geen garantie dat het veilig is. Zoals eerder al vermeld zijn er vele onderzoeken die effecten van straling aantonen, dat kan een verhoogde kans op kanker zijn, DNA schade, verminderde vruchtbaarheid, ontwikkelingsstoornissen van kinderen, tinnitus, slecht slapen. Veel mensen weten niet of straling bij hen iets doet, stresssymptomen kun je immers van meer oorzaken krijgen. Op ouderen en kinderen kan straling meer effect hebben. Wij vinden dat er voldoende aanwijzingen zijn die grondig en onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G op onze gezondheid rechtvaardigt. Als wij dat niet doen, is er kans dat een deel van de bevolking onherstelbare schade oploopt als gevolg van nog meer straling.
De overheid doet toch alles voor de gezondheid van de inwoners van Nederland?
Ja en nee. We hebben een overheid die zorgt voor een goed systeem van gezondheid en zorg. Dat zien we ook nu dat het corona virus actief is geworden. Maar voor 5G ligt dat iets anders, want de overheid is mede-belanghebbend. Daarbij is er nog te weinig bekend, of erkend. Bij veel nieuwe technologie zien we pas achteraf de gevolgen en dan is terugdraaien moeilijk. Of we accepteren slachtoffers, zoals in het verkeer. Wat ons betreft doet de overheid haar werk vooraf. En dan bedoelen wij: het nemen van verantwoordelijkheid. 5G is niet noodzakelijk en de nieuwe technologie kan gevolgen voor onze gezonheid hebben. Laat onafhankelijk onderzoek aantonen hoe die er uitzien.
We kunnen de vooruitgang niet tegenhouden, het levert ons toch ook veel op?
Zeker! We zijn helemaal niet tegen internet, we maken er zelf gebruik van! Het gaat hier om 5G; draadloos internet. Bijna heel Nederland ligt nu vol glasvezelkabel en daardoor is veel dataverkeer mogelijk. Een deel moet noodzakelijkerwijs misschien nog draadloos, maar het idee dat alles altijd draadloos moet kunnen vraagt teveel schadelijke straling. Wat ons betreft; zoek naar gezonde alternatieven! Verbetering en vooruitgang kan echt ook zonder nog meer schade, sterker nog; als vooruitgang zonder schade kan is het pas echte vooruitgang!
Wat heeft het voor zin om als individu tegen de machthebbers te vechten, 5G komt er toch wel?
Als eenling bereik je soms weinig, hoewel je de kracht van sommige eenlingen niet moet onderschatten. Voor wat betreft 5G is er in Nederland veel gaande; in heel veel gemeentes zijn mensen actief, er wordt landelijk geprocedeerd tegen de voorgenomen uitrol en er zijn ook internationaal heel veel mensen mee bezig. Door je aan te sluiten bij een actiegroep of een petitie te tekenen laat je zien waar je staat. Het is de overheid niet ontgaan; er staan mensen op voor democratie. Uiteindelijk zijn ook grote multinationals afhankelijk van klanten en bestaat elke groep uit verantwoordelijke individuen. Elke stem telt!
Is het wel rationeel om te twijfelen aan de overheid? Zijn tegenstanders van 5G complotdenkers?
We zien niet zomaar ‘spoken’ en we voeren onze actie niet omdat we alleen maar wantrouwend zijn. Er zijn wereldwijd bijna 300 gerenommeerde wetenschappers bezig met onderzoek wat tot nu toe de gevaren blijft aantonen. Het is juist rationeel om beide zijden van de medaille te accepteren; voor- en nadelen; een weloverwogen beslissing kun je alleen maken wanneer beide standpunten voldoende zijn belicht. Juist de enorme financiĆ«le belangen maken wishful thinking groter, waarbij ogen gesloten worden voor argumenten. Complotdenken is niet onze insteek, we streven naar gezamenlijkheid in het vinden van gezonde alternatieven.
We zullen veel meer capaciteit nodig hebben voor internet, hoe los je dat dan op?
Zoals eerder aangegeven ligt er een uitstekende vaste infrastructuur voor grote hoeveelheden data; het glasvezelnet is bijna overal beschikbaar. Er zou bijvoorbeeld ook gedacht kunnen worden aan inplug-stations; locaties waar je kunt aanhaken aan het vaste net. Dat principe doen we ook met elektriciteit voor oplaadbare auto’s. Pas wanneer de nadelen worden erkend is er ruimte voor nieuwe mogelijkheden.
Is het een goed idee om zendmasten te saboteren of in brand te steken?
Dat vinden wij van niet! Wij streven naar bewustwording bij de overheid en informatievoorziening van burgers. Het in brand steken van antenne-installaties maakt dat de discussie polariseert maar ook dat beargumenteerde bezorgdheid wordt weggezet als complotdenken. Het moedwillig slopen van installaties kan niet de oplossing zijn en het doet onze serieuze aanpak geen goed. We hopen dat dit snel stopt.
Wat is ICNIRP?
In 1998 heeft een internationale groep wetenschappers bepaald wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is, de zogenaamde blootstellingslimieten. Deze groep heet de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Er is inmiddels meer bekend over die limieten, in 1998 was er immers nog geen sprake van de hoeveelheden data die we nu versturen via radiogolven. Daar komt bij dat het vastgestelde limiet destijds niet werd gezien als limiet voor voortdurende blootstelling. Een limiet moet worden gezien samen met de tijd gedurende welke men er aan blootgesteld wordt. In Nederland worden minder strenge normen gehanteerd dan in veel andere landen, we kennen hier de meest ruime limiet.
Wat kan ik doen om mijn bezorgdheid te uiten?
Er is in Rheden een groep actief bezig met communicatie met lokale overheid, informatie naar burgers en het streven naar bewustwording en mogelijk stopzetten van de uitrol van 5G. U kunt zich aansluiten of aangeven dat u deze initiatieven steunt. Er zijn petities vindbaar en zo nu en dan bijeenkomsten of demonstraties. Laat van u horen, al is het maar in kleine kring, nu wegkijken heeft grote gevolgen voor de komende generatie.