Home

Je zou het in deze tijd bijna vergeten, maar er zijn veel veranderingen tegelijk aan de gang. We hebben de global warming en de stikstofcrisis maar even geparkeerd, we zijn nu bezig met de pandemie. Maar terwijl u dit leest is de ontwikkeling van een groot netwerk gaande; het 5G netwerk. Deze site gaat over gevaren die wij zien, nadelen en gezondheidsrisico’s maar ook onherstelbare schade voor de natuur. We willen laten zien dat de uitrol van 5G echt niet zonder risico is. Maar voordat u verder leest geven we alvast aan dat we het in brand steken van zendmasten niet de goede oplossing vinden en zelfs nadelig voor ons werk. Hoezeer we ook tegen de komst van 5G zijn.

Meer zenders

Wat veel mensen niet weten is dat het 5G netwerk wat anders werkt dan 4G. Om aan de grote data-vraag te voldoen wordt er op een andere, intensievere, manier gebruik gemaakt van radiogolven. Het 5G netwerk zendt uit op andere frequenties die wel intensief data kunnen transporteren, maar ook minder ver dragen. Daardoor zijn er veel meer zenders nodig, zendmasten maar ook kleine zendunits in elke straat. En duizenden satellieten.

Onderzoek

Zonder hier heel technisch in detail te treden over radiogolven en straling, mag duidelijk zijn dat dit alles wel flink zal toenemen. Al die data moet op een of andere manier door de lucht getransporteerd worden. Je ziet er niets van, maar die straling heeft wel gevolgen. En het zijn precies die gevolgen waar de discussie over gaat, want de partijen die belang hebben bij snelle uitrol van 5G hebben geen belang bij het onderzoeken van die gevolgen. Daarom onderzoeken ze die liever niet of nauwelijks. De mensen die zich zorgen maken over die gevolgen (en de mensen die nu al last hebben van de toegenomen hoeveelheid straling) zien wel degelijk bezwaren, er zijn inmiddels veel onderzoeken die wijzen op een groot risico.

Zodra het er eenmaal is dan zal terugdraaien moeilijk zijn. Kijk maar naar andere schadelijke ontwikkelingen waar we nauwelijks afstand van kunnen doen. Maar zolang het er nog niet is willen we overheden en belanghebbende partijen wijzen op hun verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om, niet verblind door de beloftes van alle mogelijkheden, eerst te investeren in onderzoek. Onafhankelijk onderzoek.

In actie

Tot nu toe wijzen de overheden, telecombedrijven en belanghebbende partijen alle kritiek van de hand. Zij wijzen op een oude norm voor straling en voor hen is daarmee de kous af. Burgers worden nauwelijks geïnformeerd en nauwelijks betrokken. Maar over de hele wereld, zijn velen van hen, samen met wetenschappers en doctoren, in actie aan het komen tegen deze ontkennende houding. Op landelijk maar ook op lokaal niveau, daarom ook in de gemeente Rheden.

Ondanks ‘geruststellende’ woorden en het blijvend verwijzen naar normen voor het stralingsniveau zien we te weinig dat de overheid, en ook de lokale overheid, actief de verantwoordelijkheid neemt. Hoe gaan we in de toekomst om met mensen die daadwerkelijk gezondheidsschade ondervinden? Op welke manier (en door wie) wordt de verantwoordelijkheid gedragen voor negatieve gevolgen? Is het in deze tijd, waarin milieuschade en de globalisering voelbaar de grenzen bereikt heeft, nog wel verantwoord om dit ecologisch risico te nemen?

Meer weten?

Kijkt u rustig rond op de site, een lokaal initiatief van inwoners van de gemeente Rheden, en als u meer wil weten, of als u actief mee wil denken, zoek dan gerust contact via mail: info@rheden5Gcollectief.nl